sunešimas

sunešimas
sunešìmas sm. (2)sunešti: 1. SD451, NdŽ. 2. NdŽ. 3. N, NdŽ sąnašos, krūva ko nors sunešto. 4. refl.sunešti 5 (refl.): Niekas draugavimosi nevaržė ir susinešimų netrukdė Vaižg. Tas ponas su velniais susinešìmą turėjo Jrb. Anas su visais turi susnešìmą Trgn.lytinis santykiavimas: Terp jų susinešimai buvo, ė vaikų dėlto neturė[jo] Ck. Ar nebuvo griešno susinešimo terpu vyriškio ir moteriškos asabos? A.Baran. 5. susisiekimas, susižinojimas, ryšiai: Tiesus susinešimas Kauno su Tilže tapo perkirstu V.Kudir. Taigi jau visai bus apsunkintas susinešimas su Prūsija A1884,149. Pasisekimas prekybos galimas yra tiktai turint gerus kelius susinešimo prš. Kareiviai jau gavo susinešìmą (žinią) i pradėjo daryti įsitvirtinimus Pgg. 6.sunešti 10: Sunešimas skaitliaus, surokavimas I.
◊ klùmpių (kùrpių, pýpkių Srd, Rs) sunešìmas Lkč suėjimas, pasišokimai: Per Užgavėnes buvo didelis klumpių sunešimas Vlkv. Ar eisi į kurpių sunešimą? Skr.
\ nešimas; atnešimas; įnešimas; išnešimas; nunešimas; panešimas; parnešimas; pernešimas; pranešimas; sunešimas; užnešimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sunešimas — suneši̇̀mas dkt. Bal̃dų išvežiójimo ir suneši̇̀mo pãslaugos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • klumpė — 1 klùmpė sf. (1) 1. ppr. pl. R209 iš medžio išskaptuotas autuvas; kurpė su mediniais padais: Padaryk klùmpes, ba jau kojom šalta Vv. Daro klumpes, veža Eĩšiškėn Eiš. Mūsų žemaičiai jau tokie taupūs – klumpes nešioja, vištienos nevalgo A.Vien.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atnešimas — atnešìmas sm. (2) 1. → atnešti 1: Ne teip jau jai svarbūs buvo patys obuoliai, kaip jų atnešimas LTR(Dkk). 2. → atnešti 7: Nė vienam nežadėjo vaisiaus atnešimo DP606. 3. tai, kas atnešama, gaunama: Mažas tėr atnešimas (nauda) Tl. ^ Nedžiaukias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnešimas — išnešìmas sm. (2) 1. Sut → išnešti 1: Svaiginamųjų gėralų krautuvė išnešìmui NdŽ. 2. kas išnešama, panešama vienu kartu: Iš ardo buvo dešims išnešìmų Upn. nešimas; atnešimas; įnešimas; išnešimas; nunešimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nešimas — nešìmas sm. (2) 1. → nešti 1: Nu vakar nešìmo ir dabar pečiai skausta Krš. Senelė gėrusi labai daug, ir vandens nešimas jiems buvęs tikrai sunkus darbas J.Balč. Kryžiaus nešimas DK179. Neskani košė kauko nešimo Šts. Aš atminu tą kningų nešìmą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nunešimas — nunešìmas sm. (2) NdŽ; Sut → nunešti 1. nešimas; atnešimas; įnešimas; išnešimas; nunešimas; panešimas; parnešimas; pernešimas; pranešimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panešimas — panešìmas sm. (2) → panešti: 1. RtŽ, NdŽ. 2. Nebepanešìmas gi tokio maišgalio! Sb. 3. kas panešama vienu kartu, nešulys, našta: Pripylė man kviečių panešìmą Skr. Prisikasėm bulvių po panešìmą Skr. Parsinešė boba smilčių panešimaitį Skr. | Da… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parnešimas — parnešìmas sm. (2); SD213 → parnešti 1: Už parnešìmą duosiu saldainį Vb. Čia jau bus mun beržinės už neparnešimą nėko BM290. nešimas; atnešimas; įnešimas; išnešimas; nunešimas; panešimas; parnešimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paūžimas — paūžìmas sm. (2) 1. NdŽ → paūžti 1. 2. Mrj → paūžti 5: Gerą paūžìmą turėjau NdŽ. Ar eisim kur į paūžìmą? Šn. Bus didesnis paūžìmas, bus nors klumpių sunešimas (d.) Nm. | refl.: Veselijoj pasiūžimas užtikrintas rš. 3. NdŽ → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pernešimas — sm. (1) 1. NdŽ → pernešti 1. 2. → pernešti 3: Pernešimas iš Azijos pasakų prasidėjęs labai seniai LTII477(Bs). | refl.: Po persinešimui Babilonijon Ev. 3. NdŽ → pernešti 6. nešimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”